fbpx

Cho thuê người đại diện

1,800,000 

Công Nghệ Cưới Cho thuê nhân sự người đại diện hai họ phục vụ cưới hỏi, nhân sự được chọn lựa có am hiểu về các nghi thức cưới hỏi và phong tục cưới hỏi theo vùng miền, giá cho thuê nhân sự đã bao gồm trang phục đi kèm.