Trang trí lễ gia tiên tông hồng Pastel

12.950.000 

Trang trí phông bàn thờ lễ gia tiên hoa tươi
Trang trí bàn dài 2 họ, bàn mâm quả
Trang trí hoa tươi để bàn, nước suối
Trang trí cổng hoa tươi, bảng tên lễ